سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حجت نبوتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه صنایع،ساوه،ایران
مریم افضلی راد – کارشناس HSE شرکت مالیبل سایپا

چکیده:

به منظور کاهش آمار حوادث در محیط‌های کاری و ایجاد محیطی امن و در نتیجه کاهش هزینههای مربوطه، افزایش بهرهوری و از همه مهمتر صیانت از نیروی کار بایستی رویکرد پیشگیرانه مد نظر قرار گیرد، مخصوصا در صنایعی که به جهت نوع فرایندهای پرخطر تولیدی که دارند همچون صنعت ریخته گری، نیازمند توجه بیشتر می‌باشند، یکی از ابزارهای بسیار مهمی که در این مسیر به مدیران می‌تواند کمک کند، فرهنگ HSE است که به جهت کسب نتیجه مطلوب باید به ارزیابی و ارتقاء آن اهمیت داده شود، وجود فرهنگ HSE مناسب در سازمان باعث نهادینه شدن نوع خاصی از رفتارها، ارزش‌ها، باورها و تفکرات در ارزشهای بنیادین سازمان، خط مشی‌ها، رفتارهای کارکنان و مدیریت شده و از این طریق سازمان را به سوی بهبود مستمرHSEسوق می‌دهد. یکی از مهمترین اصول توسعه فرهنگی، ارزیابی فرهنگ HSE به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان و فرصتها و تهدیدهای موجود است تا بر اساس آن راهکارهای بهبود فرهنگ HSE شناسایی شده و جهت ارتقاء آن اقدام شود.در این پژوهش پس از تبیین اهمیت فرهنگ در حوزه HSE، با استفاده از چک لیست خود ارزیابی ایمنی فرهنگ HSE براساس پنج سطح بیمارگونه، واکنشی، حسابگر، پیشگیرانه و خلاقانه بر اساس فاکتور وزنی اعمال شده، امتیاز فرهنگ HSE شرکت مورد مطالعه که از صنایع ریخته‌گری می‌باشد محاسبه گردید و پس از آن با استفاده از پرسشنامه دیگری نقش عوامل مدیریت در نهادینه نمودن جایگاه فرهنگ HSE حاکم بر سازمان بررسی شده است، حوزه تحقیق در میان مدیران و روسا و نمایندگان کمیته HSE سازمان بوده و پس از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آماری بر روی داده‌ها، بر‌اساس نتایج بدست آمده، راهکارهای ارتقاء و نهادینه نمودن فرهنگ HSE در سازمان تبیین شده است.