سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم مددی نشاط – کارشناس ارشد روانپرستاری عضو هیئت علمی علوم پزشکی خراسان شمالی

چکیده:

استرس تغذیه نامناسب ورزش نکردن و مصرف داروها همه از رفتارهای شیوه زندگی هستند که تاثیرات منفی برسلامت زنان دارند هدف ایجاد انگیزه در زنان جهت بهبود شیوه زندگی و اصلاح رفتارهای پرخطر و عادت به رفتارهای بهداشتی است شیوه زندگی بهداشتی یک روش زندگی است که و شامل همه رفتارهایی استکه سلامت شخص را افزایش میدهد و خطر مرگ و میر را کاهش میدهد شیوه زندگی بهداشتی بدون نظارت پرسنل بهداشت و درمان انجام می شود و آنها با تغییر نگرش و مداخلات برروی شیوه زندگی تاثیر می گذارند این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش شیوه زندگی بر آگاهی زنان بیمار مبتلا به آنژین ناپایدار انجام پذیرفت. این پژوهش یک مطالعه شبه تجربی بود جامعه پژوهش آن کلیه زنان مبتلا به آنژن ناپایدار مراجعه کننده به بیمارستان اکباتان شهر همدان بودند که ۹۶ نفر از آنان با روش نمونه گیری غیراحتمالی متوالی انتخاب شدند و در قبل و بعد از آموزش بررسی شدند روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه خودساخته بود.