سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهاب شعبانی – کارشناس ارشد عمران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر –
علی اکبر پیراسته – دکترای تخصصی عمرانPHD
عبدالکریم عباسی دزفولی – دکتری تخصصی عمران PhD

چکیده:

هدف از این تحقیق دست یابی به ساختار بتنی با نفوذپذیری پایین جهت مقاومت در مقابل حمله کلر و سولفات به شمع های بتن آرمه پیش ساخته سازه های در یایی خلیج فارس در ناحیه منطقه بندر امام است. لذا در این تحقیق نمونه های آزمایشگاهی بتن با مواد افزودنی میکروسیلیس، پومیس ،سرباره،فوق روان کننده در ۴ طرح و ۲۴ نمونه ساخته، و بعد از ۲۴ ساعت قالب ها باز شده و به مدت ۷۲ ساعت در آب شیرین نگهداری شد، سپس نمونه ها به محل های از قبل تعیین شده، بصورت شبیه سازی با آب دریا (بندر امام )انتقال داده شد.و در شرایط محیطی متفاوت، مغروق و در معرض جزر و مد به مدت ۱۵۰ روز قرار داده شد ،سپس در محیط های مختلف به روی نمونه ها، آزمایش میزان نفوذ یون کلر ۱۵۰ روزه انجام شد ،در نهایت کمترین میزان نفوذ پذیری بتن در شرایط محیطی متفاوت مغروق و در معرض جزر و مد با ۱/. و ۱۲ /. در صد، مربوط به بتن طرحMSکه حاوی ۹ درصد میکروسیلیس ، ۳۴ درصد سرباره تعیین شد. طرح MS بهترین ترکیب از لحاظ ساختار بتن در مقابله با نفوذ یون کلر در ناحیه بندر امام معرفی گردید