سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهاره صحرائیان – دانشگاه فردوسی مشهد
فریبا نقی پور –

چکیده:

نان امروزه درکشور ما سهم عمده ای را درهرم غذایی روزانه به خود اختصاص داده است از این رو ترویج و توسعه محصولات غنی شده با مقادیربالای فیبر می تواند یکی ازموثرترین روش ها درافزایش مصرف فیبربه عنوان یک ماده عملگرا درسلامت انسان باشد باتوجه به این مهم هدف ازانجام این تحقیق بررسی خصوصیات شیمیایی سبوس برنج و اثرافزودن آن درپنج سطح ۲و۴و۶و۸و۱۰درصد برپایه وزن ارد برخصوصیات شیمیایی خاکسترفیبرچربی و پروتئین و ویژگیهای حسی نان نیمه حجیم صنعتی بود نتایج حاصل از آنالیز آماری نشان داد که با افزایش میزان سبوس برنج افزوده شده به نان مقادیر فیبر خاکستر و پروتئین درنمونه ها بیشتر شد این درحالیست که درمقدارچربی نمونه ها تغییر معنی داردرسطح P<0.05 ملاحظه نشد علاوه براین نتایج حاصل از آزمون حسی بیانگر آنست که نمونه های نان حاوی سبوس برنج تا سطح ۶درصد ازلحاظ رنگ عطرطعم نرمی بافت و پذیرش کلی دارای مقبولیت لازم بودند.