سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهراء)
زهرا فیلی – کارشناس مسئول طرح وتوسعه و معاون اداره ی برنامه ریزی و توسعه صنعتی و مع
محمد بایرام پور – کارشناسی، مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی و
محسن کوه خیل – کارشناسی، مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

نان مهمترین منبع غذایی در تغذیه انسان و تامین کننده قسمت عمده کالری، پروتئین و ویتامینهای گروه B بوده و ازنظر مواد معدنی نیز دارای اهمیت ویژه ای می باشد.همچنین باتوجه به اینکه نان صنعتی محصول سالمی است که عارضه گوارشی نامطلوبی ندارد و در بسیاری از موارد، نیازغذایی بدن را تأمین می کند. بدین جهت با استفاده از روش توسعه عملکرد کیفی) QFD ( که یکی از ابزارهای کارآمد در مدیریت کیفیت است، در این تحقیق، جهت بهبود کیفیت نان صنعتی با هدف افزایش رضایت مندی مشتری از این رویکرد استفاده میشود. بهینه کردن هزینههای تکنولوژی این صنایع و بیشتر شدن سهم بازار این محصولات از اهداف این تحقیق است، که بر خواستههای مصرف- کننده و الزامات فنی تاکید دارد،بصورتیکه مشخصههایی با اهمیت فنی بیشتر را در جهت ارضای نیاز مشتری تعیین میکند. در این راستا،روش AHP به عنوان یکی از مناسبترین رویکردهای تصمیم گیری برای این مهم، که بر پایه روابط منطقی و استفاده از تجربیات کارشناسان خبره است مورد استفاده قرار میگردد. با بهره گیری از این فرآیند، هر چه بیشتر میتوان بر مبنای تولید با کیفیت، عدم دوباره کاریها، سرمایه گذاری موثرتر،به رقابتیتر شدن در سطح بازارهای مربوطه نایل شد. کاربرد دو روش QFD و AHP در حوزه ی نان صنعتی نیز همچون دیگر صنایع ضروری بوده و در بهبود پیکره بندی هزینهها، ارتقاء کیفیت و رقابتی نمودن محصولات مربوطه بسیار مفیداست.