سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهناز عطایی – گروه مهندسی نقشهبرداری دانشگاه تهران
محمدعلی رجبی – دانشگاه تهران
علی جاویدانه – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در سالهای اخیر جهت گسترش فرهنگ همیاری و ارتقاء تکریم ارباب رجوع در ادارات و ارگانها وسازمانهای دولتی و غیردولتی، برخی دستگاهها اقدام به طراحی و پیادهسازی ساختار جامع و پویای سیستممکانیزه تکریم ارباب رجوع بر اساس مدل مدیریت استراتژیک و برنامه مدیریت نمودهاند. زیرسیستم ارباب رجوعیکی از مهمترین قسمتهای این طرح می باشد که وظیفه اصلی آن استفاده از اطلاعات تمامی زیر سیستمهایدیگر، جهت ایجاد بستری مناسب برای اطلاعرسانی و تکریم ارباب رجوع میباشد. تدوین تابلوی راهنمای مراجعین بصورت الکترونیکی یکی از مهمترین کارهایی است که این زیرسیستم باید انجام دهد. پیشرفت تکنولوژی این امکان را فراهم آورده است تا با استفاده از تکنیکهایMobile GIS تابلوی الکترونیکی راهنمای مراجعین را ضمن گرافیکی و هوشمند نمودن در جیب مراجعه کننده جای داد. این مقاله ساختاریک برنامه کامپیوتری که بدین منظور توسعه داده شده است را و تحت سیستم عامل Windows Mobile , مستقل از نرم افزارهای تجاری همچونArcGIS عمل می کند، توضیح می دهد.