مقاله ارتقاء تعامل والدین و فرزندان با استفاده از آموزش روش های نوین فرزند پروری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: ارتقاء تعامل والدین و فرزندان با استفاده از آموزش روش های نوین فرزند پروری
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حل مساله
مقاله آموزش والدین
مقاله شیوه های تربیتی
مقاله رابطه والد- کودک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی‌ یکتا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری زردخانه سعید
جناب آقای / سرکار خانم: پرند اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: پوران فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خانواده اولین و مهم ترین نظام ارتباطی برای کودکان به شمار می رود و استفاده از شیوه های مناسب حل مساله در این محیط می تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد روانی و اجتماعی کودکان داشته باشد. این پژوهش، با هدف بررسی اثربخشی آموزش حل مساله به والدین بر شیوه های تربیتی و تعاملی آنها با فرزندان شان انجام شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی است. گروه نمونه شامل ۲۸ نفر از مادران دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی مدارس غیر انتفاعی شهر تهران بوده است که با روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده بودند. مادران در کارگاه های آموزش تربیت فرزندان با روش حل مساله شرکت کردند که هفته ای یک بار در ۹ جلسه ۲ ساعته برگزار شدند. قبل از شروع و بعد از اتمام هر کارگاه، والدین پرسش نامه روش های تربیتی والدین و سیاهه رابطه والد- کودک را تکمیل کردند. یافته های حاصل از تحلیل اندازه گیری های مکرر نشان داد شرکت در کارگاه آموزش روش تربیتی مبتنی بر حل مساله به افزایش میانگین روش تعامل بر اساس حل مساله و کاهش میانگین روش تنبیه و توبیخ در پرسش نامه روش های تربیتی والدین منجر شده است. داده های حاصل از سیاهه رابطه والد- کودک نیز نشانگر افزایش میانگین ایجاد محدودیت می باشد. آموزش مهارت حل مساله به والدین می تواند باعث افزایش به کارگیری سبک تربیتی مبتنی بر حل مساله و کنترل کودکان به وسیله والدین از راه ایجاد قانونمندی در خانواده شود.