سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

خدیجه سلیمانی – کارشناس ارشد رشته مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی
بهمن خسروی پور – استادیاران گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی را
مسعود برادران – استادیاران گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی را
منصور غنیان – استادیاران گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی را

چکیده: