سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سامی ساعی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
بهارک احمدی پور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
بابک تراکمه – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
محسن شریف زاده جاویدی –

چکیده:

شبکهGSM همانند اینترنت شکل ارتباطات و تبادل اطلاعات را تغییر داده است. با به وجود آمدن شبکهGSM فرصت های جدیدی بوجود آمده است. تجارت سیار یکی از این فرصت های بوجود آمده می باشد. معمولا هر تکنولوژی جدیدی کهظهور می کند ریسک های خاصی را با خود به همراه دارد. یکی از مهم ترین تهدیداتی که در دنیای تجارت سیار وجود داردتهدیدات امنیتی میباشد. در این مقاله راهکاری ارائه می گردد تا از طریق آن امنیت سرویس های ارزش افزوده مبتنی بر تلفندر حد مطلوبی تامین گردد. و در پایان راهکار مربوطه از زوایای مختلف QOS همراه و به طور خاص بانکداری سیار با حفظمورد بررسی قرار می گیرد تا میزان موفقیت آن مشخص گردد.