سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
ادیبه پورطاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
حسین ابراهیمی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله یک روش تقریبی به منظور آنالیز ارتعاش آزاد سیستم قاب محیطی تودرتو درساختمان های بلند ارایه شده است درروش پیشنهادی قاب محیطی تودرتو با استفاده از روش مدلسازی پیوسته به صفحات دربرگیرنده مشخصات سازه مدل شده است با نوشتن روابط انرژی برای سیستم قاب محیطی تودرتو و استفاده از حساب تغییرات معادله دیفرانسیل حاکم بدست آمدها ست سپس با درنظر گرفتن شرایط مرزی سازه یک دستگاه معادلات بدست می آید که جواب غیربدیهی دستگاه معادلات منجر به معادله ای جهت بدست آوردن فرکانس ارتعاش ازاد سیستم قاب محیطی تودرتو می گردد درادامه دقت نتایج حاصله برای یک سازه بلند با نتایج حاصل از آنالیز کامپیوتری مقایسه شده است.