سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا ستوده – دانشگاه صنعتی شیراز دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا
حامد شفیعی –

چکیده:

دراین مقاله ارتعاشات غیرخطی تیرنانوکامپوزیت اویلر – برنولی ساخته شده ازماده مرکب تقویت شده به وسیله نانولوله های کربنی CNTRC درقالب رابطه ی کرنش – جابجایی فان – کارمن بررسی شده است توزیع نانولوله ها بصورت یکنواخت درراستای ضخامت درنظر گرفته شده است و خواص تیربا استفاده از قانون ترکیب به دست آمده اند معادله ی حاکم تیر بااستفاده از اصل همیلتون استخراج شده و با استفاده ازروش تغییراتی تکراری VIM حل گردیده است مقادیرفرکانس طبیعی غیرخطی برای دو شرط مرزی دوسرگیردار و دوسرمفصل محاسبه شده اند نتایج عددی به صورت جدول و نمودار ارایه شده و تاثیر نوع تکیه گاه و دامنه ی جابجایی برنسبت فرکانس طبیعی غیرخطی بی بعد نشان داده شده است.