مقاله ارتعاشات و کمانش صفحات بیضوی کامپوزیتی چند لایه متقارن بر بستر الاستیک وینکلر تحت بار داخل صفحه ای اولیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ارتعاشات و کمانش صفحات بیضوی کامپوزیتی چند لایه متقارن بر بستر الاستیک وینکلر تحت بار داخل صفحه ای اولیه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیروهای کمانشی
مقاله ارتعاشات آزاد
مقاله صفحات کامپوزیتی
مقاله بستر وینکلر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشمیری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاهری علی
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری بهروز فتح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، خصوصیات ارتعاشات آزاد و کمانش مربوط به صفحات نازک کامپوزیتی چند لایه متقارن بیضوی تحت بار نرمال داخل صفحه ای مرزی اولیه و بر روی بستر الاستیک از نوع وینکلر، بر مبنای تئوری کلاسیک صفحات لایه ای بررسی گردیده است. معادلات حاکم با استفاده از رویکرد حساب تغییرات نوشته و به وسیله روش ریتز حل شده اند. نتایج عددی برای سه فرکانس طبیعی اول به صورت تابعی از بار داخل صفحه ای برای شرایط مرزی متداول آزاد، گیردار و ساده ارایه شده است. همچنین اثر جهت گیری الیاف بر فرکانس های طبیعی و بارهای کمانشی صفحات زاویه دار متقارن چند لایه با توالی لایه چینی [(b /-b / b /-b)]s، مورد مطالعه قرار گرفته است. در انتها نیز شکل مدهای ارتعاشی دو بعدی صفحات نشان داده شده است. دقت محاسبات با همگرایی بسیار مناسب نتایج بررسی گردیده و همچنین صحت نتایج با مقالات موجود و داده های نرم افزار المان محدود تصدیق شده است.