سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پویان علی موری – اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز بلوار گلستان
حسین امین پور –
شاپور مرادی –

چکیده:

دراین پژوهش یکروش عددی جهت بررسی ارتعاشات آزاد ورق ترک دار با طول ها عمق ها و مکان های مختلف ارایه شده است با اتصال فنر چرخشی به تکیه گاه و استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبور عسل سختی تکیهگاه اصلاح می گردد ترک که بصورت باز در نظر گرفته شده با فنر پیچشی گسترده مدل گردیده و ترک بصورت محدود درنظر گرفته شده است وجود فنر پیچشی ورق با ترک محدود راب ا شش قسمت تقسیم می کند پس از تعیین شرایط مرزی و سازگاری معادلات دیفرانسیل حرکت آنها به کمک روش کوادراتور دیفرانسیلی به معادلات جبری تبدیل شده که به حل مساله مقدار ویژه حاصل فرکانسهای طبیعی ورق ترک دار محاسبهمی گردد جهت بررسی الگوریتم ارایهشده ازمایش تحلیل مودال تجربی برروی تعدادی ورق یک سرگیردار نازک که ترکهایی با طولها محلها و عمقهای متفاوت درآنها ایجاد شده انجام گرفته است.