سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مظفری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هوافضا
امیرحسین آذرنیا – کارشناسی ارشد هوافضا
محمد کرمی – کارشناسی ارشد هوافضا

چکیده:

با توجه به گستردگی سازه های کامپوزیتی بخصوص ساختارهای ساندویچی درصنایع هوافضا درکار حاضر اثر پارامترهای مختلف الیاف حافظه دار بررروی فتار فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای پانل ساندویچی با هسته انعطاف پذیر عرضی بررسی شده است آلیاژ هیا حافظه دار بعلت نمایش رفتارهای ویژه از جمله میرایی بالا پاسخهای انطباقی قابلیت حافظه داری و سوپرالاستیسیته برای کاربرد درسیستمهای مختلف مهندسی کاندید شده اند لذا درکار حاضر اثر پارامترهای مختلف آلیاژ های حافظه دار برروی رفتار ارتعاشات آزاد پانلهای ساندویچی با هسته انعطاف پذیر و رویه های کامپوزیتی بررسی شده است دراین کار الیاف حافظه دار دررویه های فوقانی و تحتانی ورق ساندویچی تعبیه شدها ست. جهت این بررسی از تئوری بهبود یافته مرتبه بالا صفحات ساندویچی IHSAPT) استفاده گردیده بنحوی که دررویه های کامپوزیتی از تئوری برشی مرتبه اولFSDT و درهسته میانی ازتئوری الاستیسیته با در نظر گرفتن کل اثرات اینرسی هسته میانی و رویه ها استفاده می شود.