مقاله ارتشای مقامهای عمومی و دادن رشوه به آنها در آیینه قوانین داخلی و کنوانسیون مریدا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: ارتشای مقامهای عمومی و دادن رشوه به آنها در آیینه قوانین داخلی و کنوانسیون مریدا
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشا
مقاله ارتشا
مقاله کارگزاران عمومی
مقاله فساد و کنوانسیون مریدا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهره مند حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشا و ارتشا از مهم ترین مصادیق جرایم فساد محسوب می شوند تا جایی که کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقامهای عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. این جرایم که در لسان حقوقی معمولا از زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می شوند؛ باعث می شوند تا اعتماد مردم نسبت به دستگاه های دولتی سلب شود و روند سالم امور دولتی آسیب دیده و افرادی با سوءاستفاده امتیازاتی را برای خود کسب کنند که استحقاق آن را ندارند. در این مقاله، عناصر تشکیل دهنده این جرایم در قوانین داخلی و کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد بررسی و با هم مقایسه می شوند. همچنین پاسخهای کیفری ناظر به این جرایم بررسی و ایرادات تقنینی این حوزه شناسایی و برای رفع آنها پیشنهادهایی ارائه می گردد.