سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهام خورشیدی – دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شیراز
احسان ملایی مقبلی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

کانسار مس سرچشمه یکی از بزرگترین کانسارهای مس پورفیری جهان با سن الیگو- میوسن می باشد. این کانسار دارای زون سولفیدی سوپرژن کاملاً پیشرفته می باشد که عمدتاً توسط گوسن هماتیتی پوشیده شده است. جهت بررسی ارتباط کلاهک اکسیدی ( گوسن) با مناطق سوپرژن وهیپوژن کانسار سرچشمه و همچنین تأثیر نوع سنگهای میزبان و هالههای دگرسانی در تنوع سنگ- شناسی گوسنها و تشکیل زون سولفیدی غنیشده، با استفاده از نمونههای برداشت شده از عمقهایمختلف در ۷ چاه حفاری، الگوی پراکندگی عناصر مس، اکسید مس، آهن و تغییرات عیار و رفتار این عناصر از سطح به عمق، در مناطق مختلف کانیسازی، زونهای مختلف دگرسانی و واحدهای سنگشناسی مختلف کانسار سرچشمه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از اینمطالعه نشان می دهد که میزان مس در استوک پورفیری سرچشمه در منطقه هیپوژن با دگرسانی فیلیکافزایش نشان میدهد. منطقه سولفیدی غنیشده استوک سرچشمه محل حداکثر ناهنجاری و تجمع مس میباشد. آهن بر خلاف مس در منطقه سوپرژن غنیشده ، غنیشدگی کمتری نسبت به منطقههیپوژن نشان میدهد. بیشترین تمرکز آهن مربوط به مناطق فروشست و منطقه هیپوژن میباشد و در تراکی بازالتها و تراکی آندزیتهای پتاسیک و پروپیلیتیک قرار گرفته است. بیشترین میزان اکسید مسنیز مربوط به هورنبلند پورفیری رسی شده میباشد که غالباً در زون فروشست قرار دارد