سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجتبی حسین زاده یوسف آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز،
سیدعلی حسین زاده – کارشناس مدیریت دولتی، معاون آموزش استانداری کهگیلویه و بویراحمد

چکیده:

امروزه تعامل سیستماتیک علم، فناوری و سیستم اقتصادی امری کاملاً مشخص است و با توجه به اینکه توسعه فناوری علمگرا شده و سرمایه گذاری در علم نیز وابسته به اهداف و مقاصد، اقتصاد محور و فناوری گرا شده است، دانشمندان در علوم و فناوری جدید مرزمشخصی قائل نیستند. دولت ها بر اهمیت مؤسسات آموزش عالی به عنوان بازیگران استراتژیک در توسعه ملی و منطقهای واقفند و اعتبارات خاصی را برای خروجی های مشخص از همکاری های علمی و تکنولوژیک اختصاص میدهند.