مقاله ارتباط پیش رفت تحصیلی با وضعیت تغذیه ای و رشد دانش آموزان ابتدائی حاشیه شهر کرمانشاه سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۵۴۱ تا ۵۵۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط پیش رفت تحصیلی با وضعیت تغذیه ای و رشد دانش آموزان ابتدائی حاشیه شهر کرمانشاه سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عادت های تغذیه ای
مقاله وضعیت آموزشی
مقاله دانش آموزان ابتدائی
مقاله مدارس حاشیه شهر
مقاله شاخص توده بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاسدار یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دربندی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: نیازی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمیان امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تغذیه و عادات غذایی ناصحیح می تواند منجر به اختلال در رشد جسمی، افت تحصیلی و کاهش میزانیادگیری دانش آموزان گردد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت عادات تغذیه ای دانش آموزان و ارتباط آن با پیش رفت تحصیلی آن ها در مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه انجام گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی با روش نمونه گیری تصادفی ۷۰۴ دانش آموز دختر و پسر مدارس ابتدایی شهرک های حاشیه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه دموگرافیک و بسامد خوراک بود. وضعیت چاقی و لاغری با استفاده از صدک BMI برای سن و جنس تعیین گردید.موفقیت تحصیلیبر اساس نمرات درسی و وضعیت دندان ها بر مبنای(DMF) بررسی شد.
یافته ها:میانگین سنی شرکت کنندگان ۹٫۶±۱٫۰۳ سال،۴۸٫۴ % پسر و ۵۱٫۶% دختر بودند.شیوع لاغری ۱۶٫۷%، اضافه وزن۱۳٫۲ و چاقی ۴٫۳% و میانگین دندان های پوسیده ۳٫۴۲±۲٫۵ عدد بود.. ۳۳% دانش آموزان بدون صرف صبحانه و ۱۷٫۳% با مصرف نامنظم صبحانه به مدرسه می رفتند. نمرات درسی دانش آموزان با میزان مصرف شیر و گوشت قرمز(P=0.001)، مرغ(P=0.007)، ماست (P=0.01)، برنج (P=0.004)، سالاد،خرما و آجیل (P=0.007) رابطه مثبت و با آش (P=0.03)، آبگوشت و آش عدس (P=0.01) رابطه منفی و معنی دار داشت.
نتیجه گیری:نتایج این مطالعه نشان داد که بالا بودن میزان سوء تغذیه و الگوی غذایی نادرست در انتخاب و مصرف مواد غذایی به ویژه کم توجهی به مصرف لبنیات،گوشت ها و عدم مصرف صبحانه عوامل تهدید کننده سلامتی بوده و می توانند بر عمل کرد دانش آموزان به ویژه پیش رفت تحصیلی آن ها اثر منفی داشته باشند.توجه بیش تر به تغذیه صحیح و افزایش آگاهی تغذیه ای دانش آموزان و خانواده ها می تواند در موفقیت تحصیلی آنان موثر باشد.