مقاله ارتباط پلی مورفیسم ژن CCKAR و احتمال ابتلا به سنگ کیسه صفرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۸۷ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط پلی مورفیسم ژن CCKAR و احتمال ابتلا به سنگ کیسه صفرا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنگ کیسه صفرا
مقاله گیرنده کوله سیستوکینین کیناز
مقاله پلی مورفیسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میلانی زاده سامان
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلی زاده امیرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: عظیم زاده پدرام
جناب آقای / سرکار خانم: رومانی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: روشنی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خوان یغما مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: زالی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محبی سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: در صورت ثابت ماندن طولانی صفرا در کیسه صفرا کلسترول موجود در آن اجازه پیدا می کند تا تجمع یافته و تشکیل کریستال هایی را بدهد که مبنای سنگ کیسه صفرا می باشد. از ژن های مهم دخیل در این بیماری گیرنده هورمون کوله سیستوکینین کیناز می باشد که نقش اصلی را در انقباض و تخلیه صفرا بازی می کند. عواملی که باعث تغییر این گیرنده می شوند از جمله پلی مورفیسم ها می توانند در عملکرد آن موثر باشند.
مواد و روش ها: مطالعه بر روی ۱۱۶ بیمار مبتلا به سنگ کیسه صفرا و ۱۱۸ فرد سالم انجام شد. برای بررسی مولکولی از تکثیر قطعه مورد نظر حاوی پلی مورفیسم به وسیله واکنش زنجیره ای پلیمرازی و سپس شناسایی ژنوتایپ افراد به وسیله آنزیم محدود کننده استفاده شد. نهایتا بررسی آماری برای تایید ارتباط پلی مورفیسم با ابتلا به سنگ کیسه صفرا انجام شد.
یافته ها: با بررسی مورد – شاهدی بر روی۱۸۰۰۸۶۷rs  و تاثیرگزاری آن در احتمال ابتلا به سنگ کیسه صفرا در این مطالعه مشخص شد که ژنوتیپ C/T در این پلی مورفیسم نزدیک به سه برابر احتمال ابتلا به سنگ کیسه صفرا را در بانوان افزایش می دهد (P= 0.035؛ OR= 2.954؛CI%95= 1.072 – 8.14 ).
نتیجه گیری: این مطالعه یافته های پیشین را در مورد تاثیر پلی مورفیسم ۱۸۰۰۸۶۷rs در احتمال ابتلا به سنگ کیسه صفرا تنها در گروه مونث تایید می کند و بیانگر اهمیت این ناحیه در رسیدن به یک پیش بینی برای ابتلا به بیماری می باشد.