سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالحسین کنگازیان – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، اصفهان، ایران
سید حسن حجازی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، اصفهان، ایران
زهرا طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد خورا

چکیده:

برای تعیین سکانس استراتیگرافی و تغییرات نسبی سطح تراز دریا در رسوبات آواری سازند کنگلومرای بختیاری یک برش چینه شناسی به ضخامت ۳۰۰ متر واقع در جنوب غرب شهرکرد انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. روند تغییرات عنصر ساختاری کانالی با توجه به نحوهی پر شدگی و اندازه کانالها منجر به شناسایی دو رخساره فرعی کانالی CH1 و CH2 شده است. با بررسی درجه سطوح محدود کننده ، سطوح ناپیوستگی و تغییرات ناگهانی در اندازه دانه ها ، مرز سکانسی نوع اول SB1 ، سطح حداکثر گسترش آب دریا MFS و سطح پیشروی آب دریا TS در طول برش شناسایی و سکانس استراتیگرافی سازند کنگلومرای بختیاری در برش فارسان تعیین شده است در نهایت بر مبنای شواهد ذکر شده تغییرات نسبی سطح تراز دریا مشخص شده است.