مقاله ارتباط یافته های سونوگرافی و آزمون های کبدی با شاخص ضربانی شریان مغزی – میانی و بازیلار در مبتلایان کبد چرب غیرالکلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۱۵ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط یافته های سونوگرافی و آزمون های کبدی با شاخص ضربانی شریان مغزی – میانی و بازیلار در مبتلایان کبد چرب غیرالکلی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری کبد چرب غیر الکلی
مقاله شریان مغزی میانی
مقاله شریان قاعده ای مغز
مقاله سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال
مقاله شاخص ضربانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضامند غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قبایی مژده
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی دریانی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: قدمی هدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری کبد چرب غیرالکلی (Nonalcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD) یکی از شایع ترین بیماری هایی است که با افزایش مقاومت عروقی بر همودینامیک مغز تاثیر می گذارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر کبد چرب غیر الکلی و شدت درگیری آن بر مقاومت شریان های داخل جمجمه بود.
روش بررسی: این مطالعه به صورت یک مطالعه مقطعی – تحلیلی در ۵۵ بیمار کبدی مراجعه کننده به کلینیک خصوصی شهر تهران و بخش سونوداپلر مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب ایران در سال های ۹۲-۱۳۹۱ انجام شد و طی آن شاخص های همودینامیک (Pulsatility Index, PI) شریان های مغزی بیماران به روش سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال (TCD) اندازه گیری و با مقادیر نرمال مقایسه شد. همچنین ارتباط این شاخص ها با سطح سرمی آنزیم های کبد و شدت درگیری کبد در سونوگرافی ارزیابی شد.
یافته ها: شاخص ضربانی (PI) در شریان قاعده ای با P=0.053 و مغزی میانی با P=0.166 تفاوت معناداری با مقادیر نرمال نداشت. همچنین این شاخص ارتباطی با شدت درگیری سونوگرافیک کبد نداشت (P=0.789) ولی در شریان بازیلار ارتباط معکوسی با سطح سرمی آنزیم های کبد وجود داشت (P=0.014). از نظر شدت کبد چرب در سونوگرافی ۴۲% خفیف، ۳۸% متوسط و ۲۰% شدید گزارش شده بود که هیچ کدام از بیماران دچار اختلال عملکرد کبدی نبودند.
نتیجه گیری: با توجه به افزایش مقاومت عروقی شریان های مغزی در بیماری های کبدی پیشرفته، عدم تغییرات عروقی را می توان ناشی از مدت کوتاه بیماری از زمان تشخیص تا انجام TCD، عدم پیشرفته بودن درگیری کبد و تاثیرات درمان انجام شده بر بیماران دانست، از این رو جهت بررسی تغییرات عروقی در طی زمان، داپلر عروق مغزی و مارکرهایی مانند K18 و فیبرواسکن مکرر کمک کننده خواهد بود.