سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوشین نقوی هیبتی – پژوهشکده محیط ریست جهاد دانشگاهی
علی حیاتی – دهیاری اوان .پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
محمد پناهنده – دهیاری اوان .پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

چکیده:

عوامل موثر بر بافت اجتماعی جوامع اعم از فرهنگ ، اقتصاد و میانگین سنی ، معیشت هر جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد و به تبع آن اشتغال غالب اجتماع ، نحوه ی مصرف و شکل تولید پسماند آن نیز دستخوش تغییرات فاحشی می شود.این مقاله در ابتدا به عوامل تغییر در جامعه به ویژه جوامع روستایی پرداخته و با توجه به ویژگی های خاص زندگی روستایی به بررسی بازتاب این تغییرات در میزان و نوع تولید پسماند میپردازد مطالعه ی موردی این پژوهش در چهار روستای اطراف دریاچه ی اوان واقع در الموت قزوین انجام گرفته است . اطلاعات به دست آمده از طریق مطالعه ی منابع موجود ، مصاحبه ی حضوری با دهیاری ، تکمیل پرسشنامه ، آنالیز پسماندهای خانگی و پیمایش محلی صورت گرفت نتایج حاصله مبین این موضوع است که پسماندهای خانگی در این چهار روستا به میزان قابل توجهی تغییر یافته است . نتایج حاصله در قالب نمودار و جداول موجود ارائه می گردد.