سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بیتا ناصری – استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اس

چکیده:

مطالعه تاثیر عملیات زراعی رایج در لوبیاکاری بروی توسعه بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه در مقیاس وسیع اطلاعات مورد نیاز طراحی مدیریت تلفیقی بیماری مناسب منطقه را تامین میکند. بنابراین تاثیرات نه فاکتور زراعی در تعامل با سه فاکتور بیماری در مراحل رشدی مختلف لوبیا در ۱۲۲ مزرعه لوبیا در سالهای ۸۸-۸۷ تحت شرایط محیطی استان زنجان مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین میزان، شدت و شاخص بیماری در بین مراحل نمونه برداری و سال تفاوت معنی دار نشان دادند. لوبیا قرمز نسبت به لوبیا چیتی و سفید شاخص بیماری کمتری در مرحله R9 نشان داد. علیرغم عدم تاثیرمعنی دار فاکتور تشنگی، سطوح بیماری در آبیاریهای با فواصل ۳-۲ روز بیشتر از آبیاریهای با فواصل ۹-۴ بود. بالاترین شاخص بیماری در مرحله R6-7 و میزان بیماری در R9 برای بالاترین تراکم کاشت لوبیا بدست آمد. میانگین فاکتورهای بیماری در V3 در کشتهای هفته چهارم خرداد نسبت به کشتهای هفته سوم اردیبهشت کمتر بود. در عمق کشتهای ۵-۰ سانتیمتر بیماری کمتری نسبت به ۲۰-۱۰ سانتیمتر تعیین شد. کاشت لوبیا پس از ذرت نسبت به تناوبهای با جو، لوبیا، گوجه فرنگی یا گندم بیماری کمتری داشت. شدت بیماری در مزارع با مصرف اوره بالا در محدوده ۵۰۰-۵۰ کیلوگرم از مزارع بدون مصرف اوره بیشتر بود. شاخص بیماری بالاتر در مرحله R6-7 در مزارع با تراکم بالای علف هرز نسبت به مزارع عاری از علف هرز بدست آمد.