سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مینا عظیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد
انوش عباسی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

خداوند درقران برای اینکه شخصیت مردم را پرورش دهد و آنها را به یک تعادل روحی برساند یک سری عبادات را به آنهاواجب کرده است تا همیشه برای ساخت شخصیت خود درحال تمرین و ممارست باشند نیایش و بندگی نیازدرونی هرفرد است قرآن شریف و سنت به این نوع از بندگی که درقالب و شکل نماز انجام میگیرد بسیار تاکید کردها ند و ازجمله واجبات الهی است که درهیچ زمان و درهیچ شرایطی نباید ترک شود چرا که نماز سرچشمه خشوع و بندگی است و مناجات ویژه نمازگزاران با خداست هم انسان را دربرابر مشکلات اخلاقی حقوقی و منکرات فقی بیمه می کند و هم مشکلات مادی زندگی انسانی را از آسیب پذیری مصونیت می بخشد عباداتی چون نماز وروزه و زکات و حج که انجام منظم این عبادات دراوقاتی معین اطاعات از خداوند و امتثال اوامر الهی را به مومن یاد می دهد و باعث میشود که او همواره با خضوعی کامل درتمام کارها به خداوند نظر داشته باشد همچنین صبروتحمل سختی ها و جهاد با نفس و تسلط برخواسته ها واظهار محبت و نیکی به مردم را به اومی آموزد و روحیههمکاری و همبستگی اجتماعی اورا رشد میدهد.