سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرانک حسین زاده سلجوقی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران
زهرا الهی مقدم – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران

چکیده:

در این مقاله ابتدا به معرفی دسته ای از DMU های مارای راسی، تحت عنوان نقاط اتکا که اثر مهمی در تشخیص مرز کارایی ضعیف دارند، می پردازیم. در این مقاله با استفاده از خواص این نقاط، مدل و الگوریتم هایی برای شناسایی آنها مطرح می کنیم. در ادامه بحث، الگوریتم های جدید جهت تشخیص این نقاط با استفاده از ابر صفحه های سازای فضا و نیز تشخیص ابر صفحه های سازای فضا با استفاده از نقاط اتکا ارائه می دهیم.