سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا موسویان – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان
اطهر افلاکیان – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست مرکز بهداشت استان ۲ اصفهان
عفت شبانیان – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان
نسرین واحدی – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان

چکیده:

استفاده های زیبا شناختی و تفریحی آب ، بعنوان یکی از مصارف آب در هر اجتماع می باشد. بطوریکه امروزه شنا بعنوان یک فعالیت تفریحی و ورزشی مفید از نظر جسمی و روحی در نظر گرفته می شود . کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا جهت حفظ سلامت افراد شنا گر و جلوگیری از انتقال بیماریهای پوستی و عفونی می باشد. بعلت اینکه در یک مدت زمان محدود تعداد زیادی از افراد همزمان از استخر استفاده می کنند ، استخرهای شنا همیشه با مسائل و خطرات بهداشتی همراه می باشند. کیفیت آب استخرهای شنا توسط بعضی از پارامترهای شیمیایی ، فیزیکی و بیولوژی تعیین می شود. بر این اساس به منظور بررسی وضعیت میکروبی آب استخرهای شنا، این تحقیق بطور تصادفی برروی ۶۲ استخر شنا در ۱۱ شهرستان استان اصفهان انجام گرفت. در این بررسی مجموع ۸۷۲ نمونه از قسمتهای مختلف استخر شامل خروجی آب استخر – قسمت کم عمق – قسمت نیمه عمیق و عمیق برداشت و همزمان ۴۵۷۴ تست کلرسنجی انجام شد. بر اساس نتایج آزمایشات بعمل آمده ( آزمایش کلیفرم) در کلیه نمونه ها مشخص گردید که میزان کلر آزاد باقیمانده با کیفیت باکتریولوژیک آب استخر ارتباط معنی داری را نشان می دهد. با توجه به نتایج این تحقیق استفاده از روشهای بهینه تصفیه آب استخر ، استفاده از دستگاه کلرزنی مطلوب و افراد آموزش دیده جهت سنجش مداوم میزان کلر باقیمانده آب ، و نگهداری آن در رنج مطلوب لازم و ضروری است.