سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی حسنوندعموزاده – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
مسعود حسنوندعموزاده – دستیارتخصصی کودکان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
فاطمه حسنوندعموزاده – مسئول کلینیک طلوع مهر
معصومه حسنوندعموزاده – دانشجوی کارشناسی روانشناسی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان استرس و میزان شیوع اختلالات روان تنی و نیز کشف رابطه بین آنها بود نمونه شامل ۳۰۰نفر ازمددجویان سازمان بهزیستی شهرستان دره شهر بود که با روش انتخاب تصادفی خوشه ای برگزیده شدند برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه همراه با مصاحبه استفاده شد مقیاس سنجش استرس مزمن برای اندازه گیری میزان فشاردرونی مددجویان مورد استفاده قرارگرفت و برای اندازه گیری میزان شیوع اختلالات روان تنی با گنجاندن ۲۰مورد ازشایع ترین اختلالات روان تنی ازشرکت کنندگان خواسته شد که بصورت گزارشی شخصی میزان شیوع این اختلالات درسالهای گذشته را مشخص نمایند یافته های این پژوهش نشان دادند که ۵۷/۷درصد از مددجویان بهزیستی درسطح متوسط و بالاتر و همچنین ۵۴/۳درصد آنها به اختلالات روان تنی درسطح متوسط و بالاتر مبتلا بودند شایعترین اختلالات روان تنی به ترتیب دردمفاصل زانو و آرنج سردردهای عصبی درد کتف و کمر یبوست زخم معدن اختلالات قاعدگی و آرتروز بود.