سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا حیدری چیانه – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیر محمدی نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

اساس پرداخت مصرف کننده برای آب باید برپایه واقعی کردن کل هزینه آب ازطریق قیمت گذاری منطقی باشد به گونه ای که هزینه زیرساخت های سیستم آب و هزینه تنظیم و نگهداری سیستم را دربرگیرد بزرگترین عامل پذیرش اجتماعی یک ایده جدید و مبتنی بردانش فنی به جای روشهایسنتی مقدار هزینه آن و اثر آن بردرامد است ازطرفی افزیاش بهره وری درتولید گندم به مفهوم کاهش هزینه تولید محصول گندم و قیمت تمام شده آن بوده است لذا دراین مقاله نیز هدف مدیریت فنی ماشین های کشاورزی که شامل انتخاب مناسب ترین سیستم آبیاری و آبرسانی گندم و محاسبه عددی هزینه استحصال یک متر مکعب آب مصرفی با استفاده از روابط اقتصاد مهندسی و با توجه به شرایط وامکانات منطقه مورد مطالعه می باشد همچنین فاکتور بهره وری جزئی نهاده آب را درمحصول گندم اندازه گیری می کند برای اندازه گیری بهره وری جزئی از تابع تولید کاب ـ داگلاس و اطلاعات مربوط به ۱۲۰ زارع انتخاب شده از روش نمونه گیری خوشه ای ـ تصادفی دو مرحله ای و نرم افزار EVIEWS,EXCEL استفاده شده است نتایج تحقیق حاکی است کشش نهاده مربوط به حجم آب مصرفی مثبت شوده یعنی تولید گندم درناحیه دوم تولید مربوط به نهاده حجم آب مصرفی قرار دارد.