مقاله ارتباط میزان دریافت کلسیم با نمایه توده بدنی در دختران نوجوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۶۰ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط میزان دریافت کلسیم با نمایه توده بدنی در دختران نوجوان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلسیم
مقاله نمایه توده بدنی
مقاله نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنیا الهه
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری پوران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: مطالعه های همه گیر شناختی، حاکی از وجود ارتباط بین دریافت کلسیم و چاقی است.
هدف: مطالعه حاضر به منظور تعیین ارتباط بین میزان دریافت کلسیم با نمایه توده بدنی در دختران نوجوان انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۸۷ بر روی ۸۶۳ نفر از دانش آموزان دختر مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر زنجان انجام شد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های مشخصات فردی، یادآمد خوراک ۲۴ ساعته و استاندارد فعالیت های فیزیکی ((GPPAQ بود. میزان کلسیم دریافتی در نرم افزار EPI6 محاسبه شد. داده ها با آزمون های آماری کای دو، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شدند.
یافته ها: دریافت کلسیم در %۷۳٫۸ دانش آموزان، نامطلوب و میانگین نمایه توده آن ها ۳٫۵±۲۰٫۱ بود. تحلیل رگرسیون خطی نشان داد میزان کلسیم دریافتی اثری در پیش بینی شاخص توده بدنی ندارد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها و از آنجا که کمبود دریافت کلسیم در دختران نوجوان به عنوان یک ماده مغذی با ارزش می تواند آنان را در معرض بیماری هایی چون پوکی استخوان قرار دهد، لزوم توجه جدی در سطح جامعه جهت آموزش نوجوانان و خانواده ها و تغییر سبک زندگی آنان بیش از پیش مطرح می شود.