سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدلله سیف – استادیار دانشگاه اصفهان
سینا صلحی – کارشناسی ارشد ژءومورفولوژی
محمدعلی عرفان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تابش خورشیدمنبع اصلی انرژی سیاره زمین و عامل اصلی کنترل حیات و آب و هوا درسطحزمین به شمار می آید انرژی خورشید با کنترل حرارت سطح زمین پراکندگی زمانی و مکانی رطوبت و فشار را نیز تعیین می کند همواره با به دنبال عامل اصلی تغییرات مورفولوژیک باشیم تا به تحلیل قویتر دست یابیم علت تغییرات مورفولوژیک بود و تغییرات را به آن نسبت دهیم علت اصلی هرتغییر بروی سطح کره زمین را میتوان به انرژی ورودی به زمین نسبت داد بخشی از تغییرات مورفولوژیک کره زمین به تحولات تکتونیک بستگی دارد که این تغییرات نیز به طور غیرمستقیم از انرژی خورشیدی تغذیه شده است دراین پژوهش ما میتوانیم انرژی را درقسمت های مختلف سطح مورفولوژیک دماوند محاسبه نموده و آن را به تحول مورفولوژیک سطحی ارتباط داده و تحلیل کرد