سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم نامی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان ایلام، ایران
زهرا جمالوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان ایلام، ایران
علیرضا چنجستونی – دکتری عمران، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

سازه های دینامیکی سازه هایی هستند که هر طبقه آن به صورت مستقل با سرعت های متفاوت می چرخد. این حرکت آزادانه سبب ایجاد یک شکل منحصر بفرد و متحول شده می گردد که بعد چهارم بعنی بعد زمان را در معماری معرفی می کند. با توجه به اینکه خطراتی که از جانب ساختمان های بلند مرتبه محیط زیست را تهدید می کند به مراتب خطرناکتر از آلودگی هواست. بسیاری از معماران برای جلوگیری از این معضل معمای پایدار را پیشنهاد می کنند. از این رو پژوهش حاضر با تکیه بر مفاهیم معماری پایدار و اهمیت آن در جهان امروز، میزان انطباق پذیری ارکان معماری پایدار را در سازه های دینامیکی مورد بررسی قرار داده و این نتایج حاصل گردید که برج های دینامیکی بر ایده معماری پایدار استوار هستند و جهت حرکت خورشید و باد را تعقیب میکنند. این برجها، برجهایی طبیعت دوست و با قابلیت تأمین خودکار نیروی برق هستند. همچنین با طرح دینامیک خود در طول زمان فرم کلی بنا تغییر می کند و شهرها بسیار سریع تر از آنچه که تصویر می کنیم تغییر خواهند کرد.