سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال رسولی – دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهش
منصور قربانی – عضو هئیت علمی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهش

چکیده:

ساب زون آبدر – دهج در جنوب- جنوب غرب شهرستان انار واقع شده است. این ساب زون به جزمیدوک ۷ محدوده دیگر را در بر میگیرد که کانیسازی آنها شواهد مس پورفیری را نشان می دهند. این محدودهها از خاور به سمت باختر شامل کانسار آبدر، پرکام- سرا، چاه فیروزه، سرنو، ایجو ،گودکلواری و کدرمیباشند که از نظر ماگمایی در این محدودهها حداقل چهار فاز ماگمایی را از ترشیری تا کواترنر میتوان تفکیک کرد. سنگهای ماگمایی این منطقه را میتوان در سه دسته تقسیم نمود. سنگهای آتشفشانی و پیروکلاستیکهای وابسته ترکیب متناوبی از بازالت تا ریولیت دارند اما به طور مشخص، سنگهایی با ترکیب آندزیتی در این منطقه غالب میباشند. همچنین حجم توفهای اسیدی نیز در این مناطق قابل توجه است. تودههای نفوذی کوچک تا متوسط دارای ابعاد ۰/۵ تا۵ و یا گاه ۲۰ کیلومتر مربع دارند. این تودهها سنگهای آتشفشانی ائوسن و ائو- الیگوسن را قطع نمودهاند. ترکیب تودههای پورفیری مزبور از نوع دیوریت، کوارتزدیوریت، تونالیت تا گرانیت میباشد. بطور کلی از نظر غنای کانیسازی میتوان ترتیب این تودهها را چنین درنظر گرفت: توده پورفیری میدوک، توده پرکام-سرا، توده چاه فیروزه، توده ایجو، توده گودکلواری، توده سرنو، کدر، توده پورفیری آبدر. سابولکانیکهای منطقه مانند گنبد سرا، مدوار، آبدر یا کوه مزاحم، عاج بالا و پایین.