سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه کریمی – گروه زیست شناسی و گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه،
اباصلت حسین زاده کلاگر – گروه زیست شناسی و گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه،
سیدغلامعلی جورسرایی – مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا(س)، دانشگاه علوم پ

چکیده:

ناباروری مردان یک بیماری چند عاملی با تعدادی علل مرتبط بالقوه است. اسپرماتوژنز غیر طبیعی و عملکرد ناقص اسپرم یک دلیل اصلی برای ناباروری انسان است. مالون دی آلدهید (MDA) یکی از محصولات نهایی پراکسیداسیون لیپیدی است که یک ابزار تشخیصی برای آنالیز ناباروری است. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط مالون دی آلدهید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) با موفولوژی اسپرم انسان است.تعداد ۳۰ نمونه سمن شامل ۱۵ بیمار تراتواسپرمیک با مورفولوژی کمتر از ۱۴%، به عنوان گروه مورد مطالعه و ۱۵ نمونه نرمال به عنوان گروه کنترل از مرکز ناباروری جمع آوری گردید. برای تشخیص مورفولوژی اسپرم از روش عمومی رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین استفاده شد. آنالیز سمن به مدت یک ساعت مطابق با دستورالعمل( WHO(1999 انجام شد. سطوح TAC و MDA پلاسمای سمینال به ترتیب با روش های عمومی FRAP و TBARS اندازه گیری گردید. متوسط میزان TAC در مایع سمن مردان سالم به طور معنی داری بالاتر از مردان تراتواسپرمیک بود (۰٫۰۳۸= p). در مقابل سطح MDA در گروه کنترل به طور معنی داری کمتر از مردان تراتواسپرمیک بود (۰٫۰۳۴=p). نتایج ما همچنین یک ارتباط منفی معنی‌داری بین سطح مالون دی آلدهید مایع سمینال و مورفولوژی اسپرم (۰٫۰۰۱›p) و یک ارتباط مثبت معنی داری بین سطح TAC و مورفولوژی اسپرم (۰٫۰۰۵=p) بین افراد نرمال و تراتواسپرمیک را نشان داد. پیشنهاد می‌شود که یکی از مکانیسم‌های احتمالی مرتبط با مورفولوژی پایین اسپرم، پراکسیداسیون لیپیدی و نقص آنتی اکسیدانی در افراد تراتواسپرمیک باشد. بنابراین تعیین MDA و TAC می تواند به تشخیص زود هنگام کمک کند ، و درمان با آنتی اکسیدان از آسیب بیش از حد ناشی از استرس اکسیداتیو جلوگیری می‌کند.