مقاله ارتباط مارکرهای شاخص پیش التهابی با پراکسیداسیون لیپیدی متعاقب تمرین منظم در آب و مکمل گیری زنجبیل در مبتلایان به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در دانشور از صفحه ۶۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط مارکرهای شاخص پیش التهابی با پراکسیداسیون لیپیدی متعاقب تمرین منظم در آب و مکمل گیری زنجبیل در مبتلایان به سرطان پستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان سینه
مقاله چاقی
مقاله اینترلوکین-۶
مقاله پروتئین واکنش دهنده c
مقاله مالون دی آلدهید
مقاله زنجبیل
مقاله تمرین در آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی بیاتیانی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: دبیدی روشن ولی اله
جناب آقای / سرکار خانم: ایاز اسماء
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: مطالعات اخیر نشان می دهند، استرس اکسایشی و التهاب ناشی از چاقی به عنوان ریسک فاکتورهایی برای سرطان پستان به شمار می روند. هدف این مطالعه، ارتباط فاکتورهای پیش التهابی، پراکسیداسیون لیپیدی و همین طور درصد چربی بدن متعاقب شش هفته تمرین منظم در آب و مصرف مکمل زنجبیل در زنان چاق مبتلا به سرطان پستان بود.
مواد و روش ها: در طرح نیمه تجربی، ۴۰ زن چاق مبتلا به سرطان پستان با وزن ۹±۷۶ کیلوگرم و توده چربی ۴۱٫۸±۴ درصد به طور تصادفی به چهار گروه: دارونما، تمرین در آب، مکمل زنجبیل و گروه ترکیبی تقسیم شدند. آزمودنی های گروه زنجبیل و گروه ترکیبی، طی شش هفته، روزانه ۴ کپسول حاوی ۷۵۰ میلی گرم پودر زنجبیل دریافت می کردند. برنامه تمرین در آب با مدت و شدت پیش رونده چهار جلسه در هفته، به مدت شش هفته اجرا می شد.
نتایج: تمرین در آب، مصرف مکمل زنجبیل و پروتکل ترکیبی باعث کاهش معنادار مقادیر اینترلوکین ۶-(IL-6)، پروتئین واکنش دهنده (CRP) c، مالون دی آلدهید (MDA) و درصد چربی شد؛ با وجود این، ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که فقط ارتباط میان درصد چربی و MDA در گروه ترکیبی (r=0.63، p=0.05) معنادار است.
نتیجه گیری: اگر چه اجرای تمرین در آب و مصرف مکمل زنجبیل باعث تخفیف التهاب سیستمیک و استرس اکسایشی در زنان چاق مبتلا به سرطان پستان می شود اما تغییرهای مارکرهای پیش التهابی با استرس مرتبط نبود.