سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

راهبه برومند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
جواد صادقی پناه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
سعیده ایزدنیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

چکیده:

هدف این مقاله بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری بوده و به این ترتیب سوال اصلی بدین صورت است که تاثیر فناوری اطالعات برهریک از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری چگونه است؟ با توجه به اینکه اطلاعات حسابداری حاصل گزارش گری است بنابراین ابتدا نوع گزارشگری که با بکارگیری فناوری اطلاعات بدست می آید بررسی شد و سپس اطلاعات حاصل از گزارش گیری از نظر کیفیت مورد بررسی قرارگرفت به منظور تعیین فناوری اطلاعات برویژگیهای کیفی اطلاعات حسابدایر ابتدا با بررسی گستره مبانی نظری شبکه منطقی تاثیر فناوری اطلاعات برهریک از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری تدوین شد سپس فرضیه های تحقیق با توجه به روابط اجرای اصلی شبکه شکل گرفت