سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسن محمدی زارچی – عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان،
جواد بابایی خلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه حسابداری ، بندرگز،ایران

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی در قرن بیستم وبه دنبال آن در قرن بیست ویکم در قرن بیستم جهان شاهد دو نوع جهش یا گونه ای انقلاب صنعتی بود. اولین انقلاب ظهور تولید انبوه و پایان عصر تولید دستیبود وانقلاب بعدی ظهور تولید تولید ناب و پایان عصر تولید انبوه بود. تولید ناب، یک فلسفه و نگرش جدید به تولید محسوب می شود که خواستگاه و زادگاه آن کشور ژاپن است.عبارت تولید ناب در سال ۱۹۹۰ در کشورژاپن در شرکت خودرو سازی تویوتا رایج شد.در واقع تولید ناب نسخه ای عام از سیستم تولید تویوتا است. در این روش تلاش می شود اتلاف به حداقل برسد و حداکثر بهره وری از تسهیلات و منابع انسانی و سرمایه به دستآید. در حال حاضر جهان در آستانه عصری به سرمی برد که دگرگونی شیوه های تولید وساخته های بشر ، چهره زندگی انسان را دگرگون ساخته است .اگر هم جهت با این تغییرات،شیوه های محاسباتی و حسابداری هم تغییرنکند پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی در فرایند تولید نمی باشد و مدیریت در ارزیابی منابع و امکانات و دستیابی بهاهداف تعین شده سازمان موفقیت کسب نمی نماید. انجمن ملی فناوری و استاندارد آمریکا تولید ناب را اینگونه تعریف نمود:که یک راه حل نظام مند برای شناسایی واز بین بردن اتلافها از طریق بهبود مستمر تولید ودستیابی بهتولید مناسب زمانی که مشتری به آن نیاز دارد.لازمه رقابت در دنیای تولید کنونی بهره گیری از تمام فنون، ابزارها و ایده های جدید ناب است. تولید ناب در واقع شیوه تولیدی است که ضمن به کارگیری فواید تولید انبوه و تولید دستی، با هدف کاهشضایعات و حذف هر فعالیت بدون ارزش افزوده شکل گرفته است .بر این مبنا تکنیک ناب با کمک مجموعه ابزارهای خود می تواند نقش بنیادینی در اصلاح و بهبود فرایندها داشته باشد.امروزه رقابت موجود در کسب وکار، توجه به رضایتمندی مشتری و انطباق با خواسته های او را بیش از پیش دارای اهمیت ساخته است. در این راستا تلاش تولیدکنندگان در جهت مرتفع ساختن این الزام بر بهبود فرایندهای موجود در سازمانها بنا نهاده شده است و فلسفه های بهبود مختلفی نیز مطرح شده اند