مقاله ارتباط غیرخطی بین ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدلسازی اقتصادی از صفحه ۵۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط غیرخطی بین ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضریب نفوذ
مقاله بیمه های زندگی و غیرزندگی
مقاله درآمد سرانه
مقاله تابع رشد لجستیک
مقاله منحنی های «S » شکل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری هدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله ارتباط غیرخطی بین ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه بررسی شده است. برای این منظور منحنی «S» شکل در قالب توابع رشد لجستیک دو متغیره تصریح شده و پارامترهای آن با استفاده از داده های تلفیقی ۷۰ کشور با درآمدهای پایین، متوسط، متوسط به بالا و بالا در طول دوره ۲۰۱۱-۲۰۰۰ و روش حداکثر راست نمایی برآورد شده است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته کشش های درآمدی ضرایب نفوذ بیمه های زندگی، غیرزندگی و کل صنعت به ترتیب در سطح درآمد سرانه ۱۸۶۹۷، ۷۴۹۲ و ۱۰۳۹۲ به بیشینه خود (۱٫۶۳، ۱٫۳۸ و ۱٫۴۲) می رسند. هم چنین کمینه و بیشینه ضرایب نفوذ بیمه های زندگی، غیرزندگی و کل به ترتیب ۴٫۵۴، ۲٫۹ و ۷٫۴۴ و ۰٫۷۵، ۱٫۰۲ و ۱٫۸۳ است.