سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا عسکری – دانشجویان کارشناسی ارشد تکتونیک
عذرا حسن لو –
سیدسعیدالرضا اسلامی – دکتری تکتونیک

چکیده:

گسل صحنه یکی ازگسلهای فعال متشکل ازسه قطعه گسلی با مکانیسم امتدادلغز راستگرد گسلهای صحنه و سرختت و معکوس گسل دینور درمرز دوزون زمین ساختی زاگرس و سنندج سیرجان قراردارد دراین تحقیق تلاش شده براساس شواهد آزمایشگاهی فرضیات مطرح پیرمون ارتباط عمقی این قطعات گسلی سه گانه مورد آزمون قرارگیرند نتایج حاصل نشان میدهد که بیشترین انطباق شواهدآزمایشگاهی و اثاردگرشکلی سطحی طبیعی درشرایطی حاصل میشود که رژیم تنش امتدادلغز واحددرعمق وجود داشته باشد به این ترتیب تشکیل گسل دینورحاصل ازپیوستگی قطعات گسلی صحنه و سرتخت درعمق کم به یکدیگر می باشد.