سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید جعفرزاده – دانشجوی رشته نقشه برداری و ژئوماتیک دانشگاه تبریز

چکیده:

همه روزه اشیاء و آثار باستانی مختلفی از زیر زمین کشف می شوند که دارای ترک ها و شکستگی های فراوانی هستند. در این تحقیق، ما به دنبال بررسی کاربرد علم فتوگرامتری در ترمیم و بازسازی شکستگی های عتیقه های کشف شده زیر خاکی هستیم. در نقشه برداری فتوگرامتری با استفاده از یک سری عکس ها از یک شیء، می توان به مدل دقیقی از هندسه آن دست یافت. این تکنیک به طور معمول برای مستندات با خصوصیات هندسی پیچیده و یا شمار زیادی از فضاها، سنگ ها، اجزای معماری و اشیاء بدست آمده از طریق حفاری مورد استفاده قرار می گیرد. برای تحقق هدف این نوشته،ابتدا مدل سه بعدی تشکیل شده و سپس تشابهات و ارتباطات قطعات مرتبط بررسی گردیده است. پیمایش به روش فتوگرامتری برد کوتاه به عنوان یک روش ثبت و ضبط داده در باستان شناسی مطرح است. در این روش، مختصات نقاط مرزی قطعات را استنتاج نموده و با مقایسه پارامترهای هندسی مرزها و یافتن تشابهات بین مرزها، قطعات مشابه بصورت گرافیکی به یکدیگر متصل می گردند تا مدل سه بعدی اولیه جهت بازسازی اشیاء کشف شده تشکیل شود. وارد کردن مدل های فتوگرامتری در داخل سیستم های کامپیوتری، یکپارچگی مدل ها را آسان تر می کند و باعث می شود که مدل های فتوگرامتری راحت تر در محل های مناسب قرار بگیرند.