سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسینعلی بگی – استادیار

چکیده:

قبل از انقلاب اسلامی و شاید تاحدود بیست سال پیش نقش نخبگان صنعت ودانشگاه بیشتر درراستای ارایه راهکارهای راهبردی برای جذب نیروی کار درمشاغل مختلف به ویژه شرکت های صنعتی معدنی یا صنایع مادر همانند فولاد ماشین سازی و… بوده است تا نیازهای اولیه اجتماعی درسطوح پایین براورده گردد تخصصی شدن مشاغل قوانین سخت گیرانه زیست محیطی درچندسال اخیر مالیاتهای بالا درکشورهای صنعتی و بحرانهای اقتصادی و منجر به اتخاذب رویکردهای جدیدی توسط کارشناسان شدهاست درقرن بیست و یکم اقتصادهای پویا و فعال کشورها ودستمزدهای ارزان کارگران و متخصصان کشورهای آسیای شرقی و امریکای جنوبی به خصوص چین هندوبرزیل و … رقابت شدید برای افزایش سهم بازار و نیاز به کاهش هزینه های تولیدی صاحیان صنایع را وادار به دیدگاهی فرامنطقه ای درجزیره جهانی نمودها ست همزمان نیاز به رشد اقتصادی بالا دراین کشورها و کشورهای درحال توسعه آموزش استانداردهای صنعتی دردانشگاه ها و ارتباط آنهاب ا صنعت را بطور غیرقابل تصوری اجتناب ناپذیر می نماید