مقاله ارتباط شیوع چاقی و اضافه وزن با شیوه زندگی و سطح آمادگی جسمانی در بزرگسالان شهر شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۲۴۱ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط شیوع چاقی و اضافه وزن با شیوه زندگی و سطح آمادگی جسمانی در بزرگسالان شهر شیراز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمایه توده بدن
مقاله شیوه زندگی
مقاله سطح آمادگی جسمانی
مقاله چاقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسی مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: مروجی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه چاقی به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات سلامت عمومی به طور گسترده در کل جهان افزایش یافته است. عوامل مختلفی مانند شیوه نامناسب زندگی و پایین بودن سطح آمادگی جسمانی ممکن است با شیوع چاقی در ارتباط باشد، هرچند این موضوع به درستی مشخص نیست. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط شیوع چاقی و اضافه وزن با شیوه زندگی و سطح آمادگی جسمانی بزرگسالان شهر شیراز بود.
مواد و روش ها: در این پژوهش ۷۲۷ مرد (۳۵۴=تعداد؛ میانگین و انحراف معیار سن: ۱۰٫۱±۴۱٫۷ سال)، و زن (۳۷۳=تعداد؛ میانگین و انحراف معیار سن: ۷٫۹±۳۶٫۰۲ سال) که از راه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند، شرکت کردند. قد و وزن آزمودنی ها به روش استاندارد اندازه گیری، و نمایه توده بدن محاسبه گردید. شیوه زندگی آزمودنی ها توسط پرسش نامه شاخص زندگی برسلو و سطح آمادگی جسمانی به وسیله پرسش نامه شاخص میزان آمادگی جسمانی ارزیابی شد.
یافته ها: شیوع چاقی و اضافه وزن در مردان به ترتیب ۱۳٫۵% و ۳۹٫۵% و شیوع چاقی و اضافه وزن در زنان به ترتیب ۹٫۳% و ۳۶٫۱% بود. یافته ها نشان داد شاخص شیوه زندگی و سطح آمادگی جسمانی با چاقی و اضافه وزن در زنان و مردان ارتباط منفی دارد ((P<0.05. علاوه بر این، مشخص گردید اگرچه زنان نسبت به مردان از امتیاز بالاتری در شیوه زندگی برخوردار هستند، اما به طور کلی هر دو جنسیت از زندگی سالمی برخوردار نیستند.
نتیجه گیری: به طور کلی شیوه نامناسب زندگی و بی تحرکی در بروز چاقی و اضافه وزن بزرگسالان شهر شیراز موثر است و متاسفانه این افراد از شیوه مناسب زندگی برخوردار نیستند.