مقاله ارتباط شدت علائم اختلال فشار عصبی پس از سانحه و مولفه های کیفیت زندگی در جانبازان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۲۱۱ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط شدت علائم اختلال فشار عصبی پس از سانحه و مولفه های کیفیت زندگی در جانبازان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله PTSD
مقاله جانباز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: عاطف وحید محمدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنژادفرید علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه بین شدت علائم اختلال فشار عصبی پس از سانحه و مولفه های کیفیت زندگی در جانبازان اجرا شد. این پژوهش همبستگی از نوع تحلیل رگرسیون گام به گام بود. ۱۲۰ نفر از بیماران PTSD بستری در دو بیمارستان شهر تهران صدر و ساسان به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسش نامه های ویژگی های جمعیت شناختی، مصاحبه تشخیصی PTSD واتسون و پرسش نامه کیفیت زندگی (SF-36) مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل داده ها نشان داد که بین شدت علائم PTSD با مولفه های کیفیت زندگی شامل محدودیت در ایفای نقش به علت مشکلات جسمی و عاطفی، درک بیمار از درد بدنی، سلامت عمومی، سرزندگی، عملکرد اجتماعی، مشکلات روحی، سلامت روانی، بعد خلاصه جسمانی و روانی همبستگی منفی و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از نقش شدت PTSD بر کاهش مولفه های کیفیت زندگی به خصوص عملکرد اجتماعی، عملکرد جسمانی، بعد خلاصه جسمانی و سلامت روانی بود.