مقاله ارتباط روزه داری مادران حامله ومعیارهای رشدی نوزادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۵۲۶ تا ۵۳۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط روزه داری مادران حامله ومعیارهای رشدی نوزادان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روزه
مقاله حاملگی
مقاله نوزادان
مقاله پیامد
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بسکابادی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محبی طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روزه داری مادران باردار و رابطه آن با رشد نوزاد، همواره دغدغه مادران بوده است. تحقیقات انجام شده در این زمینه نتایج متناقصی داشته است، لذا برای پاسخ به این سوال در این مطالعه به مقایسه معیارهای رشدی نوزادان مادران روزه دار و غیر روزه دار پرداخته شده است.
روش مطالعه: در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی طی سالهای ۱۳۸۷-۱۳۹۲ در بخش مامایی بیمارستان قائم مشهد، ۱۰۲۰نوزاد متولد شده بر اساس شرح حال مادری به دو گروه مورد (نوزادان مادرانی که حداقل ۱۰ روز در طی حاملگی روزه گرفته اند= ۶۱۴ نوزاد) و شاهد (نوزادان مادرانی که روزه نگرفته اند =۳۸۶ نفر) تقسیم شدند. سپس مشخصات و معیارهای رشدی (قد، وزن و دور سر) بین این دو مقایسه شدند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل، من ویتنی و کورسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: متوسط نمره آپگار دقیقه اول ۸٫۳ و ۸٫۶ (p=0.000) و دقیقه پنجم در ۹٫۱ و ۹٫۳بترتیب در گروه شاهد ومورد بوده است (p=0.000) میانگین قد نوزادان ۴۸٫۳و ۴۹ سانتی متر (p=0.098)، میانگین وزن نوزادان ۳۰۰۰ و ۳۱۷۰ گرم (p=0.065)میانگین دور سر ۳۳٫۷ و ۳۴ سانتی متر بترتیب در گروه شاهد ومورد بوده است (p=0.20)
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه، معیارهای رشدی (وزن،قد، دور سر) بدو تولد نوزادان مادران حامله روزه داربهتر از غیر روزه دارها بوده است اما تفاوت معنی دار نبوده است. نوزادان مادران روزه دار در موقع تولد وضعیت بهتری داشته اند.