مقاله ارتباط رضایت شغلی پرستاران شهر ساوه با عوامل جمعیتی و شغلی (۱۳۸۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۶۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط رضایت شغلی پرستاران شهر ساوه با عوامل جمعیتی و شغلی (۱۳۸۹)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاران
مقاله رضایت شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلام نژاد حانیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه توصیفی همبستگی در سال ۱۳۸۹ به منظور تعیین ارتباط رضایت شغلی پرستاران شهر ساوه (۲۱۰ نفر) با عوامل جمعیتی و شغلی انجام شد. داده ها با آزمون های پیرسون و تی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که اکثر پرستاران (%۷۹٫۶) از شغل خود ناراضی بودند و بین میزان رضایت شغلی با جنس رابطه منفی و با سن و سابقه کاری رابطه مثبت وجود داشت. مهم ترین عوامل تاثیرگذار منفی بر میزان رضایت شغلی پرستاران عبارت بودند از: شناخت ناکافی مردم از حرفه پرستاری (با میانگین ۱٫۹۲)، مقدار حقوق دریافتی (با میانگین ۱٫۸۱) و عدم تناسب حقوق با مسوولیت (با میانگین ۱٫۷۹).