مقاله ارتباط رسپتورهای استروئیدی و microRNA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در ژنتیک در هزاره سوم از صفحه ۲۹۳۳ تا ۲۹۴۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط رسپتورهای استروئیدی و microRNA
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسپتورهای استروئیدی
مقاله فاکتورهای رونویسی
مقاله مکانیسم مولکولی
مقاله بیماریهای ژنتیکی
مقاله microRNAs

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانیان فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: ولیان بروجنی صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رسپتورهای استروئیدی، فاکتورهای رونویسی وابسته به لیگاند می باشند. این رسپتورها زیرخانواده ای از ابرخانواده رسپتورهای هسته ای می باشند. اعتقاد بر این است که رسپتورهای هسته ای از یک رسپتور اجدادی مشترک در طی تکامل مشتق شده اند و همگی دارای ساختاری مشترک، شامل پنج ناحیه اصلی می باشند. این رسپتورها از نظر عملکرد به دو گروه رسپتورهای همودیمر و هترودیمر تقسیم می شوند. این رسپتورها بر اساس جایگاه خود در هسته یا سیتوپلاسم از طریق مسیرهای متفاوتی فعال می گردند. مطالعات اخیر نشان دهنده تنظیم miRNA ها بوسیله رسپتورهای استروئیدی و متقابلا کنترل بیان و عملکرد رسپتورهای استروئیدی توسط miRNA ها می باشد. در این مطالعه، مکانیسم های مولکولی این رسپتورها، ارتباط آن ها با miRNA ها و بیماری های ژنتیکی مرور شده است.