سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه محمدی کلاوشک – -کار شناس ارشد رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه فتوت – -کار شناس ارشد رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدرضا موسوی حرمی – دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین محمودی قرایی –

چکیده:

سازند زرد توالی نازک تا ضخیمی از سنگها ی کربناته به سن هوترین- بارمین است که به صورت هم شیب بین سازندهای مزدوران در زیر و تیرگان در بالا قرار گرفته است. رخساره های سازند نشانگر رسوبگذاری در یک رمپ کربناته است. برشهایمورد مطالعه درحدود ؟ کیلومتری غرب بجنورد قرار گرفته است . برش سقا شامل رخسارههای لاگونی و قسمت های عمیقتردریای بازو برش تکل کوه شامل رخساره های لاگون و سد و دریای باز است. بیشترین ضخامت رسوبات در هر دو برشمتعلق به دریای باز است. از فرایندهای دیا ژنزی در سازند زرد می توان به فرایند های میکرایتی شدن ، هماتیتی شدن ، نوشکلی ،فشردگی، انحلال، ، سیمانی شدن، دولومیتی شدن، سلیسی شدن، پیریتی شدن، گلوکونیتی شدن، انیدریتی شدن، بورینگ ، شکستگی و رگچه های انحلالی اشاره کرد که میکریتی شدن فرایند غالب در دو برش مورد مطالعه است