سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرهاد حیدری – دانشجوی ارشد مدیریت آموزشی.
سمیه یوسفی – دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی.
رضا شیرزادی – دانشجویارشدمدیریت ورزشی.
راعد پرواز – کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری

چکیده:

ارتباط بین دانشگاه و صنعت به عنوان یک مقوله کارآمد در جهت توسعه اقتصادی اجتماعی و موفقیت برنامه های آینده یک جامعه، ضرورتی انکارناپذیر است. تربیت نیروی متخصص و کارآمد از یک طرف و اشتغال به کار فارغ التحصیلان دانشگاهی از طرف دیگر، از جمله مسائلی است که ذهن مسئولان را به خود مشغول کرده است. دو نهاد دانشگاه و صنعت میتوانند از طریق رابطه مناسب بین خود، موجب اعتلای یکدیگر شوند، دانشگاه با کسب اطلاعات از صنعت به تربیت نیروی متخصص مورد نیاز صنعت همت میگمارد، و آن را قادر به رقابت میکند و موجب رشد آن می- شود؛ و صنعت نیز با بدست آوردن دانش و اطلاعات علمی نوین از دانشگاه ضمن رشد خود ، در به روزآمد کردن دانش در دانشگاه ها از طریق ایجاد نیازهای جدید به آن یاری میرساند. همچنین از آنجا که بدون دستیابی به توسعه صنعتی دستیابی به توسعه اقتصادی مفهوم مناسبی نخواهد داشت برقراری ارتباط صنعت و دانشگاه می تواند نیاز های این حوزه برای حصول توسعه و ارتقای کیفی را تعیین و برنامه های دانشگاه برای پرورش نیروهای مورد نیاز تدوین شود. بنابراین با توجه به این که دستیابی به توسعه بدون برقراری ارتباط مؤثر بین این دو نهاد امکان پذیر نخواهد بود، در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان راهبردی برای توسعه اقتصادی، موانع و مشکلات موجود را بررسی و راهکارهای اجرائی ارائه دهد