سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نسیم طبرسا – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

با پیشرفت سریع تکنولوژی، وجود سیستمهای اطلاعاتی که مرزهای جهان را از بین برده است درهای پیشرفت به سوی تمامی کشورها باز شده است. در نتیجه رقابت در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. برای اینکه جامعهای بتواند در دنیای رقابتی امروز ادامه حیات دهد دانشگاه و صنعت باید در خدمت هم باشند و به صورت موازی حرکت کنند در واقع برای اینکه صنایع بتوانند پیشرفت کنند باید با دانشگاهیان ارتباط برقرار کرده و از علم و دانش آنها استفاده نماید. در مقاله حاضر پس از بیان تعریفی از دانشگاه و صنعت و تعامل این دو با هم به ضرورت نیاز به برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنعت پرداخته شده است. سپس انواع استراتژیهای مذاکره بیان شده است. در این مقاله دریافتند که دانشگاهها باید با صنعت رابطه برد- برد داشته باشند . در پایان، یافتهها، بحث و نتیجهگیری و جهات تحقیقاتی آینده مربوط به موضوع بمنظور ادامه و پیگیری کار توسط دیگر محققان علاقمند ارائه شده است.