مقاله ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای مذهبی با تغییرات مثبت پس ضربه ای در بیماران مبتلا به سرطان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۲۸۵ تا ۲۹۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای مذهبی با تغییرات مثبت پس ضربه ای در بیماران مبتلا به سرطان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییرات مثبت پس ضربه ای
مقاله حمایت اجتماعی ادراک شده
مقاله باورهای مذهبی
مقاله سرطان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شامکوییان لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی کاشانی فرح
جناب آقای / سرکار خانم: وزیری شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری محمداسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف تعیین رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای مذهبی با تغییرات مثبت پس ضربه ای انجام شد. بدین منظور ۹۵ بیمار مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان های شهدای تجریش تهران و ولیعصر زنجان به شیوه نمونه برداری در دسترس انتخاب و به سیاهه تغییرات مثبت پس ضربه ای (تدیسچی و کالاهان، ۱۹۹۶)، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت و دیگران، ۱۹۸۸) و سیاهه باورهای مذهبی (وزیری، ۱۳۹۱) پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون (ساده و چندگانه) نشان دادند که حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای مذهبی در بیماران مبتلا به سرطان با تغییرات مثبت پس ضربه ای رابطه معنادار مستقیم دارند و این دو عامل به طور مشترک۱۳٫۳ درصد از تغییرات مثبت پس ضربه ای را تبیین می کنند. از نتایج این پژوهش می توان در تدارک برنامه های بهبود و ارتقای سطح سلامت روانی و فراهم ساختن امکان تغییرات مثبت پس ضربه ای بهره گرفت.