مقاله ارتباط تماشای سریال های شبکه ماهوارهای فارسی وان بر هویت خانوادگی مخاطبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط تماشای سریال های شبکه ماهوارهای فارسی وان بر هویت خانوادگی مخاطبان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه فارسی وان
مقاله هویت خانوادگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهاردوست پریزاد
جناب آقای / سرکار خانم: دوران بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسی پژوهش روشن ساختن میزان رابطه تماشای سریال های فارسی وان بر هویت خانوادگی مخاطبان است. در چارچوب نظری آن از نظریه استفاده و رضامندی ۳ برای درک بهتر موضوع بهره گرفته شده است. بر اساس این نظریه وسایل ارتباطی در شکل گیری هویت افراد موثر است، اما همه هویت را تحت تاثیر قرار نمیدهند. پژوهش به روش پیمایش با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری آن خانواده های ساکن مناطق یک، شش و نوزده تهران (در سال ۱۳۹۰) است؛ که حداقل یک فرزند بالای هیجده سال دارند و حجم نمونه ۲۵۲ نفر است. یافته های تحقیق نشان می دهد که زنان و جوانان بیشتر از سایرین به تماشای سریال های فارسی وان تمایل دارند. گروه سنی ۱۸ تا۳۰ پربیننده ترین مخاطبان سریال های این شبکه هستند. فرضیه های پژوهش با بهره گیری آماره های رگرسیون خطی چند متغیره و یومان ویتنی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که تماشای سریالهای فارسی وان بر هویت خانوادگی مخاطبان تاثیر دارد و هویت خانوادگی والدین و فرزندان را تحت تاثیر قرار میدهد، اما در مورد والدین هر چه ارتباط با دوستان بیشتر باشد شدت تاثیرپذیری هویت خانوادگی آنها ضعیف تر است. تاثیر سریال ها بر هویت خانوادگی افراد مجرد و متاهل تفاوتی ندارد، اما افراد با تحصیلات بالاتر کمتر تاثیر می پذیرد.